ФЕРМА WEB –  МЕНИДЖМЪНТ НА СТАДОТО

Package FermaWEB

С този пакет можете да следите и отразявате рутинните процеси във Вашата ферма. Това е цялостно решение, покриващо ежедневната работа с животни и позволяващо лесното й управление. С Ферма WEB – Мениджмънт на стадото“ най-важните данни за Вашите животни са събрани на едно място. Можете да създадете ЛИЧЕН КАРТОН за всяко отглеждано животно, да проследите извършените с него РЕПРОДУКТИВНИ действия, да видите в хронология ПРОИЗХОДА на собствения си и закупен добитък. Нещо повече – системата Ви дава възможност да въвеждате информация за извършени ИНВЕНТАРИЗАЦИИ и ТЕГЛЕНИЯ, както ръчно, така и с помощта на свързани хардуерни устройства – RFID четци за ушни марки и електронни кантари. С този продукт можете да осъществявате системно наблюдение върху състоянието на животните Ви. Проследявате редовността и правилността на ХРАНЕНИЯТА, водите електронен ВЕТЕРИНАРЕН КАРТОН за планирани и извършени лечения и използвани медикаменти. Освен за животните, можете да въвеждате данни и за продукцията от тях, например за МЛЕКОНАДОЯ – описание на количеството издоено мляко, млечна вана/танк, отговорник за извършеното доене.

Прочети повече Виж цени/Купи сега

 

ФЕРМА WEB – ФИНАНСИ И СЕБЕСТОЙНОСТ

Cost_Price

„Ферма WEB – Финанси и себестойност“ е продукт, създаден за покриване на всички аспекти от управлението на животновъдна ферма. С него проследявате и контролирате цялостната дейност по отглеждане на животни. Имате възможност за създаване на ЛИЧЕН КАРТОН на всяко животно, за проследяване на неговия ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ, както и на ПРОИЗХОДА и РОДОСЛОВИЕТО му. Вече не се налага да помните какви РЕПРОДУКТИВНИ действия са извършени с добитъка Ви, системата прави това вместо ВАС! Следите здравословното състояние чрез въвеждане на данни в електронен ВЕТЕРИНАРЕН КАРТОН и създаване на рецепти и менюта за ХРАНЕНЕТО на животните. Програмата съхранява данни за извършваните рутинни дейности във фермата, като ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ на стадата, ТЕГЛЕНЕ, МЛЕКОНАДОЙ. С „Ферма WEB – Финанси и себестойност“ не само запазвате информацията за всички извършени операции, но можете и да ПЛАНИРАТЕ КАЛЕНДАРНО предстоящите такива. Имате пълен контрол – създавате план/списък (ръчно или автоматично), а помощният персонал само отчита извършването на конкретните дейности. Продуктът позволява лесно управление на разходите в стопанството Ви посредством създаване на РАЗХОДНИ ЦЕНТРОВЕ за автоматично изчисляване на пряката себестойност, приходите от продукцията и др. С информацията от СКЛАД МАТЕРИАЛИ проследявате както наличните материали, продукция, фуражи и други суровини, така и рентабилността на  животните – по групи или индивидуално.

Прочети повече Виж цени/Купи сега