С „Ферма WEB – Мениджмънт на стадото“ разполагате с цялата нужна информация на едно място. Контролът е във Вашите ръце – имате данни за всяко едно животно във фермата Ви и за ежедневните действия, които се извършват с добитъка. Рискът от допускане на грешки е сведен до минимум, като същевременно спестявате ценно време.

С пакет „Ферма WEB – Мениджмънт на стадото“ Вие управлявате действията, свързани с животните във фермата Ви.

  • Създавате ЛИЧЕН КАРТОН/ДОСИЕ на всяко животно – по номер на ушна марка или друг идентификационен номер, съдържащ всички специфики и особености на конкретното животно.
  • Отразявате осъществените РАЖДАНИЯ във фермата с пълни данни за новородените.
  • Имате налична информация за всички процеси, свързани с РЕПРОДУКЦИЯТА на стадото. Можете да проследите всички опити за заплождане на конкретно женско животно, както и междинните състояния – разгонване, осеменяване, заплождане, бременност, както и съпътстващите ги особености.
  • С въведените данни за ПРОИЗХОД и РОДОСЛОВИЕ на конкретното животно можете да проследите „чистотата“ на поколенията на съответната порода.
  • Системата позволява проверка на наличните в стопанството животни чрез въвеждане на идентификационните им номера при процес на ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ.
  • Води се електронен ВЕТЕРИНАРЕН КАРТОН, съдържащ информация за предстоящите и осъществени лечения и имунопрофилактики, извършени по повод на заболявания. Също така имате на разположение справка за използваните медикаменти и материали.
  • Важно за здравословното състояние на животните Ви е и правилното им ХРАНЕНЕ. С пакет „Ферма WEB – Мениджмънт на стадото“ имате възможност предварително да въвеждате дажби/менюта за хранене по съответни рецепти.
  • Безпроблемно проследяване прираста на животните при ТЕГЛЕНЕ.
  • Имате контрол и върху получената продукция – можете да проследите издоеното мляко по животни чрез МЛЕКОНАДОЙ. Можете да опишете количеството издоено мляко, млечна вана/танк, отговорник.
  • Автоматично се генерират справки и документи. Данните за животните се попълват автоматично в АНКЕТНА КАРТА/ФОРМУЛЯР НА ЗС

 

Виж цени/Купи сега