Ферма WEB

Ферма УЕБ е специализиран онлайн софтуер за документиране, планиране и отчитане на дейностите по отглеждане на животни. Той е създаден, за да улеснява Вашата работа и да Ви пести време.
С Ферма УЕБ следите данните за всяко едно животно -
идентификационни номера, пол, порода, родословие, лечения и имунопрофилактики, разгонвания и заплождания, бременности, всички етапи от жизнения цикъл. Също така улеснява отчитането на рутинните дейности във фермата като хранене, теглене и доене, да следите получената продукция и нейните показатели. Бързо можете да направите справка за себестойността на всяко едно животно. Ферма УЕБ Ви дава възможност лесно да контролирате всички процеси и мероприятия във Вашата ферма и да имате цялата информация на едно място.
И това не е всичко! За да улесним още повече Вашата работа, свързахме Ферма УЕБ с  различни технологични средства и мобилни приложения. Най-новата ни разработка е електронният четец за ушни марки, с който бързо да идентифицирате животните при различните дейности и да ги инвентаризирате лесно по всяко време.

Презентация за Ферма Уеб - инвентаризация

 

Posted by Ферма уеб on Monday, April 2, 2018