Ферма – склад-материали може да се комбинира с продуктите "Хранене", „Фуражна кухня“, "Ветеринарен картон" и „Млеконадой“, като те позволяват проследяването на СЕБЕСТОЙНОСТТА на всяко едно от животните (по групи или индивидуално) - вложени количества, цени и сума. Съответно в Склада въвеждате освен материалите; получената продукция; фуражите, използвани за храна на животните; медикаментите, които са били купувани за леченията им; горива; суровини и др. и цени за съответните материали. Следователно можете да проследите себестойността на всяко животно – дали е рентабилно „съществуването му“. С това приложение можете да завеждате и изписвате артикули с цени и количествата, да следите наличности, да издавате разходни документи. Имате информация за движението, наличността и цените по групи и типове артикули.

Виж цени / Купи сега