При закупуване на нови животни за фермата, стопаните имат възможността да отразят подробно произхода/родословието на новопридобития добитък, до трети или по-висок пояс. Отразяват се и се следят идентификационните номера на родители и прародители, както и друга важна съпътстваща придобиването информация. Допълнението към Базовия модул, където се избират родителите (само от вашата ферма) е, че в „Произход и родословие“ можете да заведете УМ и селекционен № за родители и прародители, независимо от чия ферма са.  Съответно новородените автоматично наследяват родословието на родителите си.

Подробното отразяване произхода на животните под селекционен контрол, дава възможност на стопаните да следят чистотата на породите. Правилното следене на произхода и родословието на новопридобитите животни влияе и на последващото им чифтосване.

Ферма WEB „Родословие“ улеснява и спомага процесът по възпроизводство на стадото. Селектира и представя в обобщен вид информация, необходима на фермерите, чиито стада са под селекционен контрол или искат да следят подробно родословия до Н-то коляно. Веднъж въведени и попълвани периодично, данните за произход на всяко животно, свеждат до минимум възможността за допускане на грешки особено по време на кандидатстване за Директни плащания за глава животно.      

                                   Rodoslovie