От модул „ТЕГЛЕНЕ“, в програмата се завеждат изтеглените кг – по животни или групово, като самостоятелно действие или допълнителна информация при друго мероприятие (раждане, лечение, продажба). Възможно е автоматично получаване на данните чрез връзка с електронен кантар. Програмният продукт Ферма WEB ви предоставя справки и хронология за извършените тегления и дава възможност да следите прираста на животните в килограми.
Produktmeso