С цел максимално улеснение на Вашата работа, разработихме така Ферма WEB, че дава възможност автоматично данните от кантара да се прехвърлят в съответното действие на Ферма WEB, без преписване и копиране на флашки. Няма опасност от забравяне или техническа грешка. Генерира и кантарна бележка. Възможно е при някои модели електронни кантари да има несъвместимост на данните или да се наложат допълнителни настройки.