С модула Планиране и Календар на дейностите вече няма да забравяте за важните манипулации, които трябва да извършите във фермата си. Той ще има грижата да ви напомня за всички необходими дейности като заплождане, проверка за бременност, раждане, имунопрофилактики, обезпаразитявания, ваксинации и много други. С него ще можете много по-умело да ръководите дейността си без да пропуснете или забравите нещо. С Календара на дейностите лесно ще можете да направите работния план за деня и да разпределите задачите.

От офис приложението можете лесно да създадете РЪЧЕН или АВТОМАТИЧЕН СПИСЪК/ПЛАН за работа за деня или периода. Голямото предимство е, че след това (от мобилното приложение), помощният персонал трябва само да отчете извършването на действието, по вече създаден СПИСЪК/ПЛАН за работа, без опасност от грешки, пропуснати или дублирани животни, без необходимост от специално обучение на хората (само прекарват животните през порталния четец, или цъкват ушната марка с ръчния четец, евентуално въвеждат кг при теглене, ако системата не е свързана с електронен кантар, или отмятат др. характеристика). Така можете лесно да организирате и контролирате работата ви във фермата без пропуски и технически грешки.