Ферма УЕБ е специализиран онлайн софтуер за документиране, планиране и отчитане на дейностите по отглеждане на животни. Той е създаден, за да улеснява Вашата работа и да Ви пести време.

Ферма УЕБ Ви дава възможност да създавате електронно досие за всяко животно и да събирате цялата информация за него на едно място. Няма да се налага да ходите при ветеринарния лекар или да търсите в тефтер кога и каква е била последната имунопрофилактика, кога и с какво е заплодено животното или кои са следващите планувани събития. Освен това, Ферма УЕБ Ви позволява да следите ежедневните дейности (теглене, хранене, преместване между обори и боксове), можете да отчитате получената продукция и да знаете каква е себестойността на всяко животно. Сега всичко това може да бъде на едно място и да работите с тази информация както от компютър, така и от таблет/телефон. И това не е всичко! За да улесним още повече Вашата работа, успяхме да разработим Ферма УЕБ така, че да може да се свързва с различни технологични средства – RFID четец за ушни марки, електронни кантари, доилни зали и др.

Ферма УЕБ позволява:

 • Да ползвате една програма за всички видове животни;
 • Да комбинирате софтуерна и хардуерна част – програмата може да бъде поръчана заедно с нашите електронни устройства – RFID четци и контролери;
 • Цялостно управление на процесите във фермата с възможност за избор на вариант кои процеси да се следят програмно и кои – не;
 • Избор кои дейности да бъдат отчитани чрез онлайн или офлайн свързани устройства и кои – ръчно.

С Ферма WEB всичко е на едно място:

1. Личен картон:

 • Идентификационни номера на животното – Ушна марка, електронен чип, номер по селекция;
 • Пол, вид, порода и характеристики;
 • Родители и родословие;
 • Етап от жизнения цикъл: фази и състояния;
 • Физическо местоположение - преместване между обори/боксове; групи/стада, Животновъдни обекти.

2. Ветеринарен картон:

 • Заболявания;
 • Имунопрофилактики;
 • Лечения и използвани медикаменти.

3. Жизнен цикъл и настъпващи събития:

 

 • Разгонвания и заплождания;
 • Осеменяване - кога и от кой мъжки екземпляр;
 • Бременности, отелване/оагване и др.

4. Рутинни дейности:

 • Хранене – кога с какво и колко; Връзка с Фуражна кухня;
 • Теглене; Прираст на животните
 • Продажба; Закупуване;
 • Бракуване; За кланица.

5. Отчитате получената продукция от всяко животно и нейните показатели.

 • Млеконадой – количества, млечни вани, показатели на млякото
 • Продукция месо

6. Имате детайлни справки с всички необходими данни за животните, които може да донастройвате, според вашите желания. Има възможност и за печат на справки и документи.

7. Включена е функционалност Календар на дейностите, чрез който лесно можете да планираните и прогнозирате всяка една манипулация, събитие, кога трябва да настъпи. Програмата може да генерира АВТОМАТИЧЕН СПИСЪК с животни /ПЛАН за работа или по зададени от вас критерии да създадете РЪЧЕН СПИСЪК/ПЛАН с възможност за настройка. Помощният персонал само отчита извършването на действието по вече създаден СПИСЪК/ПЛАН за работа, като само маркира избраното животно. Така няма опасност да се забравят определени манипулации, да се объркат животни и др., облекчава се работата и контрола на персонала.

8. Разработени са варианти, отчитащи специфичните различия при отглеждането на различните животински видове. Съобразени са и различните методи на работа при ферми за производство на мляко и месо.

9. Ферма УЕБ е така разработена, че има възможност да улесни още повече Вашата работа, като я свържете със Склад материали (за автоматично изчисляване на себестойност), със специализиран софтуер КАНТАР, с електронна животинска везна и/или български RFID четец на ушни марки. Използвайки онлайн четеца, можете веднага, в реално време да получите информация за състоянието и действията/досие на проверяваното/чекнатото животно.

10. Разработен е специализиран вариант на софтуера – Ферма Селекция, за по-лесно систематизиране и следене на информацията в асоциациите на животновъдите, където е обърнато специално внимание на родословието, екстериорните показатели и всички характерни особености на породата за всяко животно под селекция.