Честото преброяване или провеждане инвентаризация на отглежданите в стопанството животни е важен момент от функционирането на всяка една ферма. Икономическата изгода и крайният резултат пряко се влияят както от „качеството“, така и от количеството на отглеждания добитък.

Ферма WEB, във всеки един момент, може да изведе информация за наличните към съответната дата животни, по групи/стада, ЖО, фази на развитие или физиологични състояния. Тъй като официално е определен цифров идентификатор (номер на чип и/или ушна марка), преброяването във Ферма WEB „Инвентаризация“ се извършва именно на базата за тези номера. Установява се съответно кои са налични или не във фермата/стадото. Периодичността на провеждане на инвентаризация зависи от множество фактори и специфики на конкретното стопанство. Особено наложителна е, когато животните се отглеждат на „пасищен принцип“, като RFID четецът е особено полезен, тъй като той има възможността да се свърже с програмата и при доближаване на четеца до ушната марка автоматично, онлайн (в реално време) се прехвърлят данните за съответното животно и може да се разбере дали то принадлежи на тази група/стадо/обор/пасище/ферма.

Ферма WEB безпроблемно подпомага този процес, като винаги може да се проследи и изведе справка, към конкретна дата. Цифровият идентификатор определя кои точно са животните налични или липсващи към определената дата/момент. Опцията може да се използва самостоятелно или по предварително генериран план-списък.  

Inventarizaciq

Виж цени / Купи сега   Изпробвай безплатно