Програмата Ферма WEB „Хранене“ дава възможност на стопаните предварително да съставят един планов ред на изхранване на техните животни във фермата. Въвеждат се една или няколко рецепти, на база основните фуражи, които се ползват в стопанството. Определя се отговорник за изпълнение на рецептата.

На базата на така отразените рецепти, в програмата могат да се запишат съответните менюта за ежедневните хранения на отглеждания добитък:

И тук програмата позволява подробно описване на процеса – датиране, избиране на отговорник, съставил менюто, отразява се някаква особеност;

Всяко меню (дневно/седмично и т.н.) се обвързва със съответната рецепта;

Във Ферма WEB „Хранене“ на ниво меню могат да се отразят точните количества, приготвени по съответното меню.

Подробните смески се следят през „Фуражна кухня“. При наличие на модул „Склад-материали“, могат да се следят и цени и количества, съответно програмата автоматично изчислява и себестойност на храненето.

Самото хранене като ежедневна рутинна дейност, може да се води в програмата както за всяко конкретно животно (особено ако се налага за него по – особен хранителен режим), така и за отделните групи/стада във фермата.  Съответно се отбелязват количествата, изразходени при храненето. За съответните хранения по дати може да се изведе и разпечата документ, като програмата дава в детайлна справка на конкретната дата какви количества фуражи са изразходвани по групи/стада животни или за конкретни животни.


Виж цени / Купи сега   Изпробвай безплатноhranene

HraneneMobile