"Фуражна кухня" е продукт, предоставящ възможност за създаване на рецепти и менюта за хранене. Свързан е със Складовата система и Ферма WEB.

Рецептата има общи данни - наименование, отговорник, дата, особеност и общо количество. Съставките са автоматично свързани с фуражите от складовата система и не се налага повторното им въвеждане. При необходимост наименованието на съставката може да се коригира така, че да е „говорящо“ за хората, работещи с менюто за хранене, ед. цена се взема автоматично от складовата система. За всяка конкретна съставка се задават проценти или килограми от общото количество на рецептата. Програмата изчислява автоматично количество, ед. цена и обща сума на рецептата. Фуражна кухня предоставя възможност за гъвкаво създаване на Рецепти (нова, чрез корекция на предходна с промяна само на единични съставки или съотношение и други).

Менюто се създава на база готова рецепта за хранене. Има наименование, отговорник, дата на приготвянето, особеност и произведено/направено количество от конкретното меню.  Менюто може да се запише автоматично в склада като продукция или не (в зависимост от организацията на работата във Вашата ферма). Ако е продукция - ще може да се продава, да се влага в последващи менюта или други производства като суровина и т.н. Ако ще се ползва само от модул ФЕРМА, не е необходимо менюто да се завежда като продукция, то се изразходва директно за храненето на животните и в този момент автоматично се изписват от склада, като се генерират съответните разходни документи. При създаване на меню, на база рецептата, се визуализират всички съставки с техните количества, мярка, ед. цена и операторът само въвежда (ръчно или чрез електронен кантар) реалното количество на съставката, вложена в конкретното меню. Често се налагат малки разминавания между зададените стойности по рецепта и реално вложените количества от съответната съставка. Фуражна кухня Ви позволява да отразите реалното състояние/количества, като запазва съпоставката с оригиналната рецепта за сравнение. Програмата автоматично ще изчисли общото количество, общата сума и единичната цена на менюто. Ако междувременно в складовата система има промяна на цената на артикула, свързан с определената съставка, то при правене на менюто програмата ще вземе новата, актуална цена.

Фуражна кухня поддържа справки по рецепти, по менюта, справка с всички заложени съставки по менюта с техните наименования, количества, цени, както и в кои менюта и рецепти се използват. Можете да филтрирате или групирате по отделни съставки, менюта или друг показател, за да видите сумарни цени или количества от избраното за периода. Има бутон за печат – разпечатва се избраната рецепта/меню и съставките му.

Furajkuhnq1                  Furajkuhnq2Furajkuhnq3