Електронната животинска везна е предназначена за индивидуално теглене на животните. Съобразена е с вида на теглените животни (крави, овце, кози, свине и др.). Резултатите от тегленето автоматично се записват във Ферма WEB и така освен пестене на време, се предотвратяват грешки от преписване и прехвърляне на данни и може да работи по-слабо квалифициран персонал. Електронната животинска везна може да бъде използвана при различни случаи – при отразяване на раждане, при продажба на продукция, при ежедневно теглене за отчитане прираста на животните, във фуражната кухня или фуражораздаващото ремарке.

Електронната животинска везна може да се използва в комбинация с и без четец (с цел минимална намеса на оператор). Може да се използва и самостоятелно, без да е свързана с Ферма WEB, като се ползва вградения софтуер и се преписват цифрите от дисплея.

Електронната животинска везна се предлага в няколко разновидности. Може да бъде изготвен и индивидуален проект в зависимост от конкретната ферма, възможни са конфигурации и за групово теглене (с допълнителни запитвания и уточнения).

Vezna