Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Това е уникален продукт на пазара. Първият, предназначен за документално отчитане на животновъдната дейност.

  • Онлайн достъпът ви позволява да работите по всяко време и от всяко място
  • Спестява ви много грешки при попълване на документи
  • Получавате точни управленски справки за да вземете верни решения
  • Помага за проследяване на историята на животното
  • Помага за планиране и следене на всички важни събития
  • Цената е съобразена с броя и вида на отглежданите животни
  • Получавате продукт, който е абсолютно пригоден за отчитане на спецификите при отглеждането на различните видове животни