Ферма WEB - идеалното решение за всички, които имат затруднения при документирането и отчитането на животновъдната дейност. 

    Ферма WEB е иновативен онлайн софтуер за животновъдни ферми. Той улеснява документалното отчитане на дейностите като позволява да се въведат данни за всяко животно и лесно да се следи кога какво се е случило с него. Отбелязват се всички събития като навлизане в друга група, заплождане, раждане, имунопрофилактики и заболявания. Отчитат се и рутинните дейности като хранене, теглене, доене и др.

Кравеферма - Ферма WEB софтуер за животновъдна ферма

 

С ФЕРМА WEB лесно можете да:

-          Следите жизнения цикъл и движението на животните;

-          Проследявате родословието на всяко животно;

-          Изготвяне на ветеринарен картон на животните;

-          Отчитате тегления, хранения и доене;

-          Отчитате количества и показатели на продукцията;

-          Да планирате и да следите настъпването на всяко важно събитие за всяко отглеждано животно;

-          Попълвате автоматично и без грешки административни документи;

-          Имате подробни управленски справки, които ви помагат да планирате вярно всяка следваща стъпка;

 

Получавате:

-          Съобразени особености при фермите за едър и дребен рогат добитък;

-          Иновативна система за автоматизиране на овцеферма.

 

НОВО! Интегрирани системи за управление на животновъдна ферма

-          Изготвяне на индивидуална система по проект;

-          Мобилни четци на ушни марки;

-          Връзка с кантари;

-          Връзка със специализирана техника.

 

С Ферма WEB можете да изведете вашия бизнес на върха.