Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Ферма WEB е модерно решение с което можете значително да улесните документалната си работа. С Ферма можете да:

  • Водите регистрите на животните лесно
  • Следите личния и ветеринарния картон на всяко животно
  • Изготвяте справки и документи бързо и без грешки
  • Знаете кога какво се случва с всяко животно
  • Планирате рутинни и периодични дейности като хранене, теглене, доене , местене от група в група, имунопрофилактики и др.
  • Следите произхода и развитието на всяко животно
  • Имате подробна информация за движението му по групи
  • Наясно сте със здравословното му състояние
  • Следите каква продукция получавате от него