Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Ферма WEB е идеалното решение за всички, които имат затруднения при документирането и отчитането на животновъдната дейност.  С този софтуер лесно можете да:

  • Въведете данни за всичките си животни
  • Да водите лични картони са данни за произход, хранене, теглене и др. за всяко животно
  • Да водите ветеринарни картони на животните
  • Да планирате и да следите настъпването на всяко важно събитие за всяко отглеждано животно
  • Попълвате автоматично и без грешки административни документи
  • Имате подробни управленски справки, които ви помагат да планирате вярно всяка следваща стъпка

С Ферма WEB можете да изведете вашия бизнес на върха.

Welcome to ВА Консулт ООД website! We hope you will enjoy browsing through our website, and that you will find a lot of useful information here. We pay great attention to the quality of our products and services. You can find detailed information about our products and services online or contact our customer service team for help.